admin Last updated on: April 13, 2023

History

Speaking History

 • Portland Code Camp, May 2009
  • Networking for Developers (Highest Interested Ranking)
  • Can Cloud Computing Save the World
  • Active Directory Programming for Developers
 • Southern California .Net Users Group, Feb 2009
  • Active Directory for Developers 1.0
  • Active Directory for Developers 1.5 – .Net 3.5
  • Networking for Developers
 • LA C# Users Group, Feb 2009
  • Active Directory for Developers 1.0
  • Active Directory for Developers 1.5 – .Net 3.5
  • Active Directory for Developers 2.0
 • SoCalCodeCamp, Fullerton, Jan 2009
  • Active Directory for Developers 1.0
  • Active Directory for Developers 1.5 – .Net 3.5
  • Active Directory for Developers 2.0
  • Networking for Developers
 • Silicon Valley Code Camp, Nov 2008
  • Creating PowerShell Cmdlets
  • Active Directory for Developers .Net 2.0
 • San Luis Obispo Code Camp, Sept 2008
  • Creating PowerShell Cmdlets
  • Active Directory for Developers .Net 2.0
 • SoCalCodeCamp, San Diego, June 2008
  • Creating PowerShell Cmdlets
  • Active Directory for Developers .Net 2.0
 • San Luis Obispo .Net Users Group, May 2008
  • Creating PowerShell Cmdlets
 • SoCalCodeCamp, Fullerton, Jan 2008
  • Active Directory for Developers .Net 2.0
 • Silicon Valley Code Camp, Oct 2007
  • Active Directory for Developers .Net 2.0
 • San Luis Obispo Code Camp, Sept 2007
  • Active Directory for Developers .Net 2.0
 • San Luis Obispo .Net Users Group, June 2007
  • Active Directory for Developers .Net 2.0

Related posts

Kèo đồng nửa là sao? Kinh nghiệm chơi kèo luôn thắng

Kèo đồng nửa là sao? Kinh nghiệm chơi kèo luôn thắng

Trong cá cược bóng đá, kèo đồng nửa là khái niệm khó, khiến nhiều người chơi “điêu đứng”. Để...

Retrieving Current Users E-mail Address from Active Directory

Retrieving Current Users E-mail Address from Active Directory

Retrieving Current Users E-mail Address from Active Directory April 7th, 2009 I’ve seen several examples online of how to...

Gợi ý cách lên đồ Varus Tốc Chiến chất lượng nhất

Gợi ý cách lên đồ Varus Tốc Chiến chất lượng nhất

Với việc lựa chọn những trang bị chuẩn xác thì sức mạnh của nhân vật sẽ tăng lên đáng...

Central Coast Code Camp 201

Central Coast Code Camp 201

Central Coast Code Camp 2010 May 23rd, 2010 The 3rd somewhat annual Central Coast Code Camp has concluded.  This...

Outlook PST Corruption Check

Outlook PST Corruption Check

Outlook PST Corruption Check May 14th, 2007 It seems like since I’ve installed Outlook 2007 (which I love) I...

Central Coast Code Camp 201

Central Coast Code Camp 201

Central Coast Code Camp 2010