Code Camp Fullerton Talks Posted

admin Last updated on: April 13, 2023

Code Camp Fullerton Talks Posted

March 12th, 2009

I just found out last night that the two talks I recorded at Code Camp Fullerton in January are posted on the Ineta website:

Active Directory Programming for Developers: Level 1.0

Networking for Developers

Unfortunately it appears that there were issues recording the audio so it’s a little choppy.  I’m not sure if it was a problem with the microphone equipment (it was a wireless mic) or if it was a problem with the software (I had Live Meeting running inside my demo virtual).

Related posts

Load Balancing IIS Web Farm on Amazon EC

Load Balancing IIS Web Farm on Amazon EC

Load Balancing IIS Web Farm on Amazon EC2 April 20th, 2009 I was recently asked about load balancing IIS...

Microsoft MVP Award

Microsoft MVP Award

Microsoft MVP Award

Những trang web cung cấp trò chơi Minecraft miễn phí tốt nhất

Những trang web cung cấp trò chơi Minecraft miễn phí tốt nhất

Minecraft là trò chơi phổ biến trên toàn thế giới. Với đồ họa ấn tượng và lối chơi đa...

System.DirectoryServices Presentation

System.DirectoryServices Presentation

System.DirectoryServices Presentation

Chiến thuật và mẹo chọn tướng khắc chế Lauriel hay nhất

Chiến thuật và mẹo chọn tướng khắc chế Lauriel hay nhất

Trong Liên Quân, bạn có thể khắc chế Lauriel dễ dàng với điều kiện là đừng dại dột thách...

Mách tân binh cách chơi Natalya siêu đỉnh như game thủ

Mách tân binh cách chơi Natalya siêu đỉnh như game thủ

Cách chơi Natalya như thế nào? Kinh nghiệm lên đồ và chiến thuật đánh chặn trong từng giai đoạn...